Otorinoralingolog


Pregled ORL

Otorinolaringologija je oblast koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti uha, grla i nosa kod dece i odraslih.

Pregled otorinolaringologa u našoj kući obuhvata:

– anamnezu, uvid u zdravstveno stanje pacijenata kroz razgovor
– klinički pregled
– ispiranje uha (ukoliko je potrebno)
– stavljanje štrajfne (ukoliko je potrebno)
– postavljanje dijagnoze i određivanje terapije
– predlaganje dopunskih ispitivanja (ukoliko su potrebna)
– laringoskopija

Ukoliko lekar zaključi da je potrebno, uzeće se brisevi ili krv na mikrobiološku odnosno biohemijsku analizu. Obuhvaćen je celokupan dijapazon ovih usluga.

Pored standardnih ORL problema kao što su bakterijske i gljivične infekcija spoljnjeg uha, oboljenja srednjeg uha i Eustahijeve tube dece i odraslih, oboljenja usne šupljine i ždrela, oblast otorinolaringologije se bavi i problematikom oboljenja glasnih žica, ispitivanjem sluha dece i odraslih, kao i ispitivanjem i lečenjem vrtoglavice.

Otorinoralingolog 1
Otorinoralingolog 2
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Dostupnost ginekoloških organa i efiksane dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Otorinoralingolog 3
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok oboljenvanja i smrti saveremnog čoveka. Možemo slobodno reći da su ovo bolesti modernog doba koje idu sa načinom života, stersom, fizičkom neaktivnsošću, pušenjem, nepravilnom ishranom, ali takođe tu je i sam nasledni faktor koji ne može biti zanemaren.

Otorinoralingolog 4
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Podjednako važna i precizna, nešto invanzivnija dijagnostička procedura jeste endoskopija – odnosno endoskopski pregled gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta . Ova metoda podrazumevamo upotrebu sitne kamere koja se nalazi na vrhu duge i fleksibilne cevi kojom se u zavisnosti od potrebe vrši pregled želudca i dudenuma/dvanestoplačanog creva/ ili se vrši pregled celokupnog kolona odnosno debelog […]

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Copyright Poliklinika Rončević 2003-2019