Neurologija i Psihijatrija


Pregled Neurologa i Psihijatra

Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mozga, kičmene moždine, perifernog nervnog sistema i mišića. Specijalista neurologije, nakon detaljnog razgovora i neurološkog pregleda određuje algoritam pretraga u odnosu na zdravstveno stanje pacijenta.

Kada se javiti na pregled neurologu?

Ukoliko osetite neki od sledećih simptoma javite se neurologu:

– Glavobolja, vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti
– Poremećaji hoda, nestabilnost, zanošenje,
– Iznenadni padovi bez gubitka svesti
– Grčevi ruke, noge, jedne strane tela ili čitavog tela
– Poremećaji govora, poremećaji gutanja, poremećaji mirisa
– Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
– Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, poremećaji očnih kapaka
– Slabost jedne ruke i/ili noge, odnosno obe ruke i/ili noge, slabost jedne strane tela
– Otežani pojedinačni pokreti, otežani pokreti svih ekstremiteta
– Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
– Trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke
– Trnjenje jedne strane tela.
– Poremećaji spavanja, nesanica
– Zaboravnost, prolazna ili stalna
– Naglo nastali poremećaji orijentacije, pažnje, opažanja
– Bolovi u mišićima, poigravanje mišića, propadanje mišića
– Problemi sa mokrenjem ili stolicom, ukoliko su isključeni drugi uzroci.
Preterano zamaranje, bez drugog uzroka.

Pregled Neurologa Specijaliste

– Pregled specijaliste neurologa.

– EEG ili elektroencefalografija.

To je neurofiziološka metoda koja registruje moždanu aktivnost preko elektroda koje su smeštene na poglavini pacijenta. Metoda je bezopasna i bezbolna. Posebno je značajna za dijagnostiki i lečenje epilepsija, poremećaja svesti, poremečaja spavanja, encefalitisa, ekspanzivnih ili vaskularnih oštećenja mozga, intoksikacija, degenerativnih oboljenja mozga itd.

– Color duplex scan karotidnih arterija i VB sliva

– TCD (transkranijalni doppler) Willisovog poligona i vertebrobazilarnog sliva

– Ultrazvučni pregled cirkulacije arterija i vena ruku i nogu (color duplex scan) .

– Laboratorija.

Neurologija i Pshihijatrija 1
Neurologija i Pshihijatrija 2
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Dostupnost ginekoloških organa i efiksane dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Neurologija i Pshihijatrija 3
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok oboljenvanja i smrti saveremnog čoveka. Možemo slobodno reći da su ovo bolesti modernog doba koje idu sa načinom života, stersom, fizičkom neaktivnsošću, pušenjem, nepravilnom ishranom, ali takođe tu je i sam nasledni faktor koji ne može biti zanemaren.

Neurologija i Pshihijatrija 4
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Podjednako važna i precizna, nešto invanzivnija dijagnostička procedura jeste endoskopija – odnosno endoskopski pregled gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta . Ova metoda podrazumevamo upotrebu sitne kamere koja se nalazi na vrhu duge i fleksibilne cevi kojom se u zavisnosti od potrebe vrši pregled želudca i dudenuma/dvanestoplačanog creva/ ili se vrši pregled celokupnog kolona odnosno debelog […]

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Copyright Poliklinika Rončević 2003-2019