Hematologija


Pregled Hematologa

Hematologija je grana medicine koja se pretežno bavi proučavanjem i lečenjem bolesti krvnog sistema (koštana srž, timus, jetra, slezina limfni čvorovi i krvnih ćelija – eritrociti, trombociti, leukociti).

Najčešći simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju službi za hematologiju su:

  • slabost, malaksalost
  • zujanje u ušima, vrtoglavica,
  • lupanje srca, noćni grčevi u mišićima ruku i nogu,
  • gubitak apetita, muka, gadjenje, glavobolja, poremećaj vida,
  • povišena temperatura
  • promene na koži u vidu modrica
  • pad imuniteta i sklonost ka infekcijama,
  • bolovi u kostima
  • tromboze

Hematologija je vrlo složena nauka koja obuhvata kliniku u sklopu interne medicine, transfuziologiju, hematološke nalaze, citološke nalaze, biohemijske nalaze, bioinženjering ali i još mnogo drugih timova stručnjaka koji svojim istraživanjima i radovima doprinose poznavanju i prepoznavanju funkcija ćelija krvi.

Lekar subspecijalista hematolog obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled.

Zatim sprovodi dalja ispitivanja u prvom redu laboratorijska, a ako je potrebno i ispitivanje koštane srži, limfnih žlezda i ispitivanje hemostaze i koagulacije.

Anemija

Anemija je najučestaliji krvni poremećaj. Nastaje uslijed smanjenja broja eritrocita i/ili smanjene količine hemoglobina. Kao posljedica toga smanjena je sposobnost krvi da prenosi kisik do tkiva.

Među tri glavna uzroka anemije spadaju prekomjeran gubitak krvi (krvarenje), prekomjerna razgradnja eritrocita (hemoliza) ili nedostatno stvaranje eritrocita (nedostatna eritropoeza).

Bolesnici koji boluju od anemije najčešće su blijedi, žale se na opću slabost, vrtoglavicu, zujanje u ušima, lupanje srca i nedostatak zraka.

Anemija se najčešće dijagnosticira uz pomoć laboratorijske analize kompletne krvne slike (KKS). Za određivanje vrste anemije potrebna je dodatna analiza kao što su broj retikulocita, serumski feritin, razina željeza, vitamina B12 i folne kiseline u krvi, ukupna sposobnost vezanja željeza (TIBC), vrijednosti bilirubina (direktnog i indirektnog), te razmaz periferne krvi. U rijetkim slučajevima potrebna je punkcija koštane srži.

Potpuni skrining zdravlja

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Monday - Friday 08:00-19:00Saturday and Sunday - CLOSED