Medicina Sporta


Medicina sporta

Medicina sporta je relativno mlada, preventivna grana medicine, koja se bavi prvenstveno sistematskim , sportsko medicinskim pregledima učesnika u sportu, fiziologijom i higijenom sporta.

Korisnici usluga dispanzera za medicinu sporta su svi učesnici u sportu: učesnici u fizičkom vaspitanju, sportisti svih uzrasta u takmičarskom sportu, sudije, treneri, rekreativci.

U našoj poliklinici pružamo Vam sledeće usluge:

Redovni sistematski pregledi sportista
– Ekg srca,
– ultrazvučni pregled srca;
– merenje kapaciteta pluća-spirometrija,
– test opterećenja srca
– ergotest, stres eho test
– ultrazvuk srca u naporu,
– laboratorija i drugo

Dijagnostika sportskih povreda:
– pregled ortopeda,
– ultrazvuk zglobova,
– koštanog sistema,
– color doppler tetiva,
– ligamenta,
– krvnih sudova ekstremiteta,
– glave,
– vrata;
– Sportska ishrana i suplementacija
– nutricionista

Medicina Sporta 1
Medicina Sporta 2
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Dostupnost ginekoloških organa i efiksane dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Medicina Sporta 3
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok oboljenvanja i smrti saveremnog čoveka. Možemo slobodno reći da su ovo bolesti modernog doba koje idu sa načinom života, stersom, fizičkom neaktivnsošću, pušenjem, nepravilnom ishranom, ali takođe tu je i sam nasledni faktor koji ne može biti zanemaren.

Medicina Sporta 4
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Podjednako važna i precizna, nešto invanzivnija dijagnostička procedura jeste endoskopija – odnosno endoskopski pregled gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta . Ova metoda podrazumevamo upotrebu sitne kamere koja se nalazi na vrhu duge i fleksibilne cevi kojom se u zavisnosti od potrebe vrši pregled želudca i dudenuma/dvanestoplačanog creva/ ili se vrši pregled celokupnog kolona odnosno debelog […]

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Copyright Poliklinika Rončević 2003-2019