Interna MedicinaPregled Interniste

Pregled interniste je jedan od specijalističkih pregleda koji se sastoji od anamneze, kliničkog pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Internista je spec.za unutrašnje bolesti i posmatra čoveka kao jedinku što znači da se kod interniste mogu pregledati pacijenti koji imaju probleme sa bolestima jednog ili više organskih sistema:

U Poliklinici Dr Rončević vršimo sledeće preglede iz oblasti interne medicine:

Važnost internističkog pregleda je zbog toga velika jer bolesti napadaju najčešće više organskih sistema.

Internista će pregledati čoveka kao celinu, uraditi dodatnu potrebnu dijagnostiku i sprovesti odgovarajuće terapijske procedure.

Svaka hipertenzija neće ići kardiologu,ne tretira se svaki stomačni bol kod gastroentrologa i svaka limfna žlezda kod onkologa.

Kod interniste na prvoj liniji biće rešene ove i većina drugih bolesti.

Potpuni skrining zdravlja

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Monday - Friday 08:00-19:00Saturday and Sunday - CLOSED