Interna MedicinaPregled Interniste

Pregled interniste je jedan od specijalističkih pregleda koji se sastoji od anamneze,kliničkog pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Internista je spec.za unutrašnje bolesti i posmatra čoveka kao jedinku što znači da se kod interniste mogu pregledati pacijenti koji imaju probleme sa bolestima jednog ili više organskih sistema:

 • bolesti srca i krvnih sudova.
 • digestivne bolesti ili
 • bolesti organa za varenje,
 • bolesti ostalih stomačnih organa,
 • bolesti endokrinih i egzokrinih žlezda,
 • bolesti ishrane i metabolizma/,
 • pankreas,šećerna bolest,
 • poremećaj masti,
 • osteoporoza,
 • štitasta,
 • paraštitasta žl.,
 • nadbubreg,hipofiza…/,
 • bolesti krvi i limfnih žlezda,
 • bolesti i poremećaji bubrežne funkcije,
 • organa za disanje,
 • organa za kretanje,
 • reumatološke bolesti i bolesti starenja.

U Poliklinici Dr Rončević vršimo sledeće preglede iz oblasti interne medicine:

Važnost internističkog pregleda je zbog toga velika jer bolesti napadaju najčešće više organskih sistema.

Internista će pregledati čoveka kao celinu, uraditi dodatnu potrebnu dijagnostiku i sprovesti odgovarajuće terapijske procedure.

Svaka hipertenzija neće ići kardiologu,ne tretira se svaki stomačni bol kod gastroentrologa i svaka limfna žlezda kod onkologa.

Kod interniste na prvoj liniji biće rešene ove i većina drugih bolesti.

Interna Medicina 1
Interna Medicina 2
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Dostupnost ginekoloških organa i efiksane dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Interna Medicina 3
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok oboljenvanja i smrti saveremnog čoveka. Možemo slobodno reći da su ovo bolesti modernog doba koje idu sa načinom života, stersom, fizičkom neaktivnsošću, pušenjem, nepravilnom ishranom, ali takođe tu je i sam nasledni faktor koji ne može biti zanemaren.

Interna Medicina 4
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Podjednako važna i precizna, nešto invanzivnija dijagnostička procedura jeste endoskopija – odnosno endoskopski pregled gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta . Ova metoda podrazumevamo upotrebu sitne kamere koja se nalazi na vrhu duge i fleksibilne cevi kojom se u zavisnosti od potrebe vrši pregled želudca i dudenuma/dvanestoplačanog creva/ ili se vrši pregled celokupnog kolona odnosno debelog […]

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Copyright Poliklinika Rončević 2003-2019