Pulmologija


Pregled Pulmologa

Pregled pulmologa u poliklinici Dr Rončević u sklopu velikog broja kvalitetnih usluga raznih specijalistikih profila, možete obaviti na akciji samo 6000 din.

Pulmolološka obrada obuhvata:

 • specijalistički pregled
 • analiza radiološkog nalaza na srcu i plućima
 • spirometrija i pulsna oksimetrija,
 • određivanje i sprovođenje terapije.
 • ultrazvučna Dopplerska dijagnostika odredjenih promena u grudnom košu,
 • terapijske procedure i primena lekova intravenski, intramuskularno
 • iinhalacije preko inhalatora medikamenata efikasne kod: bronhoopstruktivnih bolesti;HOBP (hronični bronchitis, bronhijalna astma)
 • kod nadražajnog kašlja ili ubrzavanja iskašljavanja i sanacije upalnih promena disajnih puteva
 • stanja nakon viroza, tegoba s paranazalnim sinusima i upalama gornjih resp.puteva i nosa,
 • lečenje osećaja slivanja iz zadnjeg dela nosa.
 • kod alergijskih bronhospazama
 • učenje vežbi disanja,
 • preoperativne pregledi pulmologa i davanje saglasnosi za operaciju.
 • alergološke probe i određivanje antialergijskih lekova,
 • paket laboratorijskih analiza i pregleda koji obezbeđuju sticanje uvida u opšte stanje pacijenta i ranu detekciju faktora rizika.

Spirometrija

SPIROMETRIJA je neinvazivna bezbolna metoda procene funkcije disajnog sistema na osnovu izmrenog kapaciteta pluća,volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.

Metoga je brza a merenja automatska i njom se utvrđuju različita stanja pluća kao ASTMA,PLUĆNA FIBROZA i HRONIČNA OBSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA./HOBP/

Procenjuje se isto tako i uspešnost preduzete terapije kod ovih obolenja.

Normalne vrednosti plućnih parametara su određene visinom,težinom i starošću pacijenta.

Najčešći uzrok smanjenja ovih parametra je pušenje bilo da je aktivno ili pasivno.

Obolenje pluća na koje često nailazimo je HOBP.

To je najčešće teško obolenje kod koga su 75% pušači. Spirometrija može ukazati na ovu bolest i u ranoj fazi kada je bolest asimtomtska i kada se uspešnije leči. Kod pušača takođe se može sagledati stepen oštećenja plućne funkcije.

Prema nalazu Svetske zdrav.organizacije u 20 veku bolesti pluća uzrokovane pušenjem su ubile 100 miliona ljudi, a predviđa se da bi to u 21 veku se mogla biti 1 milijarada.

Spirometrija i pulsna oksimetrija se u poliklinici dr Rončević radi rutinski ili u okviru sistematskih i skining pregleda.

Pulsna oksimetrija

PULSNA OKSIMETRIJA je neinvazivno merenje zasićenja pacijentove krvi kisikom (SaO2). Procedura je kratka i bezbolna i izvodi se tako što se malim štipaljka instrumentom obuhvati kažiprst ruke pri čemu se na displeju prikažu vrednosti pulsa i procenat zasićenja arterijske krvi kiseonikom.

Normalne vrijednosti saturacije O2 se kreću između 95-100%. Ako postoje problemi sa plućima i srcem vrednosti saturacije će biti smanjenje čak i u miru. Obično se uvodi th. kiseonikom ako je saturacija manja od 88% u miru.

Za ovo merenje ne postoje ograničenja i kontraindikacije, te se može izvoditi u toku toku napora ili posle napora ili u cilju sagledavanja uspeha tepapiji u toku raličitih bolesti srca, pluća i nekoh drugih poremećaja.

Merenje se može vršiti i kontinuirano u potrebnom vremenskom periodu .

Spirometrijija i pulsna oksimetrija su potrebne da se diferencira uzrok gušenja ili nedostatka vazduha kod raznih opresija u grudima, kod kašlja i iskašljavanja, kod brzog zamaranja nakon malih fizičkih napora ili govora, kod „zviždanja u plućima“ itd.

Ovi procedure bi bile obavezne za pušače, obolele od bronhijalne astme, obstruktivne bolesti pluća i kod svih poremećaja disanja i funkcije disjanog sistema i pluća…

Čest pridruženi pregled je pregled uha grla i nosa/ORL/. Često smetnje disanja na nos usled devijacije, upale ili tumora daju čitav spektar drugih poremećaja, slabljenje ili gubitak sluha, poremećaja ravnoteže ili vertigo, glavobolje, vidne smetnje, dispneje, apneje, hrkanje u snu, slabljenje funkcije disajng sistema itd.

Često su pregledu pridružiju pregled kardiologa, alergologa itd.

Pregled pulmologa zakazivanje

Ukoliko imate neke od ovih simptoma ili sumnjate u neki od problema vezanih za pluća možete zakazati pregled na telefon: 063 384 940

Potpuni skrining zdravlja

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Monday - Friday 08:00-19:00Saturday and Sunday - CLOSED