Reumatologija


Pregled Reumatologa

Pregled reumatologa vrše specijalisti u poliklinici Dr Rončević.

Reumatološke bolesti su u porastu ne samo kod ljudi u godinama nego i kod mlađih zbog čega dolazi zbog pogoršanja uslovima rada i života,l oših navika, nekretanja, gojaznosti, isharne…U porastu su degenerativna obolenja kičme i zglobova kod svih uzrasta.

Najčešći simptomi reumatskih bolesti:

 • bolovi u kostima, zglobovima i mišićima, bolovi u leđima
 • povišena temperatura
 • umor i brzo zamaranje,
 • pogoršanje tegoba na hladnoći i kod pogoršanja vremenskih prilika

U većini slučajeva potrebno je uraditi:

 • specijalistički pregled interniste reumatologa
 • analiza radioloških snimaka uključujući i DEXA snimak koštane gustine,
 • ultrazvučni Dopplerski pregled zahvaćenog zgloba, mišića, tetivea, meniskusa, cista i drugih reumatoloških promena…
 • Punkcija cista ili vodenih kolekcija zglobova/najčeće kod kolena/ sa evakuacijom sadržaja i ubacivanje ili instilacijom odgovarajućeg leka u obolelo mesto…npr. Diprofos, Artros, Ortovisc…
 • davanje th ili tzv blokada kod bolnih stanja kičme i mišića… propisivanje specifične terapije za različita reumatološka obolenja…
  određivanje drugih mera kao npr.ulošci u obuću, različite pomoćne vežbe,saveti…

Određivanje smernica daljeg dejstva i procedura za odgovarajuću bolest..

U nekim slučajevima biće potrebna konsultacija ortopeda kod pretežno hirurških rešivih stanja…

Za reumatološke bolesti često su vezana: Hematološka, imunološka, infektivna, endokrina obolenja i neke neopalzme te se u svrhu dijagnostike mogu obaviti vezani prigledi dijagnostika…

Reumatologija 1
Reumatologija 2
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Dostupnost ginekoloških organa i efiksane dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Reumatologija 3
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok oboljenvanja i smrti saveremnog čoveka. Možemo slobodno reći da su ovo bolesti modernog doba koje idu sa načinom života, stersom, fizičkom neaktivnsošću, pušenjem, nepravilnom ishranom, ali takođe tu je i sam nasledni faktor koji ne može biti zanemaren.

Reumatologija 4
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Podjednako važna i precizna, nešto invanzivnija dijagnostička procedura jeste endoskopija – odnosno endoskopski pregled gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta . Ova metoda podrazumevamo upotrebu sitne kamere koja se nalazi na vrhu duge i fleksibilne cevi kojom se u zavisnosti od potrebe vrši pregled želudca i dudenuma/dvanestoplačanog creva/ ili se vrši pregled celokupnog kolona odnosno debelog […]

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Copyright Poliklinika Rončević 2003-2019