Medicina Rada Pregledi


MEDICINA RADA

Medicina rada je specijalizovana disciplina medicine koja se bavi zdravstvenim pitanjima radnika i radnog okruženja. Cilj medicine rada je da obezbedi i održi najviši mogući stepen fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja radnika u svim zanimanjima.

Medicina rada se bavi prevencijom bolesti i povreda koje su posledica radnih uslova, kao i zaštitom radnika i očuvanjem njihovog radnog kapaciteta. Ova oblast medicine se takođe bavi promocijom zdravlja na radnom mestu, kao i poboljšanjem radnog okruženja kako bi se obezbedilo bolje opšte zdravlje.

Specijalisti medicine rada obavljaju različite zadatke, uključujući:

  • Procena radnog okruženja: Ovo uključuje procenu fizičkih, hemijskih, bioloških i ergonomskih rizika na radnom mestu.
  • Zdravstveni pregledi radnika: Ovi pregledi mogu biti periodični ili usmereni na određene grupe radnika koje su izložene specifičnim rizicima.
  • Prevencija i kontrola bolesti na radu: Ovo uključuje identifikaciju i kontrolu faktora rizika na radnom mestu koji mogu dovesti do bolesti.
  • Rehabilitacija radnika: Ovo uključuje pomoć radnicima koji su doživeli povrede na radu ili su oboleli, kako bi se što pre vratili na posao.
  • Edukacija i savetovanje: Specijalisti medicine rada obučavaju radnike i poslodavce o bezbednosti na radu, zdravstvenim rizicima i preventivnim merama.

Medicina rada je ključna za održavanje zdravog radnog okruženja i zaštite zdravlja radnika. Kroz saradnju sa poslodavcima, radnicima i drugim zdravstvenim stručnjacima, specijalisti medicine rada igraju ključnu ulogu u promociji zdravlja i bezbednosti na radnom mestu.

Potpuni skrining zdravlja

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Monday - Friday 08:00-19:00Saturday and Sunday - CLOSED