Endokrinologija


Pregled Endokrinologa

POLIKLINIKA DR RONČEVIĆ – oblast Endokrinologije, zahvaljujući angažovanju Prof. Dr Radosava Dragojevića, ostvaruje kompetentno, racionalno i efikasno lečenje svih poremećaja metabolizma i bolesti iz oblasti Endokrinologije (bogato kliničko iskustvo).

Pored toga, posebnost i ekskluziva ove Poliklinike su mogućnosti originalnog i efikasnog  načina lečenja INSULINSKE REZISTENCIJE, dokazanog uzroka (etiologije) zbog kojeg nastaju Arterioskeroza i Tip 2 diabetest.

Kompletan i uspešan tretman Insulinske rezistencije omogućili su precizna višedecenijska naučna istraživanja, dokazana kroz kliničku praksu. U tom cilju osmišljena je originalna metodologija primene individualno dozirane  fizičke aktivnosti; „FIZIČKA AKTIVNOST LEK ZA 21 VEK“. Klinički je precizno ispitan        (kao lek), prirodni, domaći preparat „DIABET 2“, kontrolisano proveren u praksi, kojim se  uspešno smanjuje stepen Insulinske  rezistencije, na optimalan i neškodljiv način (medicinska novina).

Rado je uziman, cenjen i omiljen od svih korisnika. Za veoma bitno, individualno osmišljeno usvajanje zdravstveno odgovornih životnih stilova izdata je publikacija „VODIČ ZA ZDRAV ŽIVOT“. Njen moto i  zdravstveni cilj je izgradnja, usvajanje i učvršćivanje MOTIVA za trajno očuvanje i unapređenje zdravlja.

Insulinska rezistencija

Na tim osnovama, u našoj Poliklinici,  svi zainteresovani mogu uspešno rešavati svoje zdravstvene probleme sa dijagnostikovanom insulinskom rezistencijom,  opravdanom sumnjom  za njeno postojanje ili već nastale bolesti na toj osnovi. U tom smislu posebno se izdvajaju:

 • Tip 2 dijabetes, smanjena tolerancija na ugljene hidrate, hipoglikemije, porodična dispozicija za ove poremećaje.
 • Gojaznost
 • Metabolički sindrom, hipertenzija, masnoće u krvi
 • Arterioskleroza i porodična dispozicija za bolesti srca i krvnih sudova
 • Policistični jajnici
 • Pušenje
 • Stres
 • Nedovoljno kretanje (hipokinezija)

Posledice endokrinih bolesti su različite a najteže su: diabetesna nefropatija, poliangio i neuropatija, oftalmopatija, egzoftalmus kod hipertireoze, akromegalija kod hipofize…

Posledica nekad može biti hipertenzija, oštećenje funkcije bubrega, povećanje lipida, anemija, polna nemoć, mršavost, psihofizički poremećaji, spontani prelomi kostiju itd.

Posledice i bolesti se često kombinuju međusobno ili sa drugim bolestima tako da kliničke slike mogu biti teške.

Osnovni simtomi poremećaja endokrinih žlezda su:

 • malaksalost(adinamija)
 • znojenje
 • žeđ
 • promene telesne težine (mršavost, gojaznost)
 • otoci očnih kapaka i nogu,
 • naznačenost očiju,
 • preosetljivost na hladnoću
 • promena boje glasa
 • glavobolja
 • svrab
 • poremećaj sna
 • preskakanje srca (palpitacije)
 • otežano disanje (dispneja)
 • poremećen osećaj gladi i apetita
 • otežano gutanje (disfagija)
 • povraćanje, prolivi ili opstipacija
 • poremećaji menstruacije,
 • impotencija

Zbog toga insitiramo na povremenim pregledima već obolelih ali i na preventivnim endokrinološkim pregledima ljudi koji imaju povećane faktore rizika za endokrina obolenja i diabetes i to još od detinjstva.

Ultrazvukom i Dopplerom mogu se ciljano pregledati sve ove žlezde sem hipofize a takođe i sagledati i posledice dejstva bolesti.

Endokrinologija 1
Endokrinologija 2
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Dostupnost ginekoloških organa i efiksane dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Endokrinologija 3
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok oboljenvanja i smrti saveremnog čoveka. Možemo slobodno reći da su ovo bolesti modernog doba koje idu sa načinom života, stersom, fizičkom neaktivnsošću, pušenjem, nepravilnom ishranom, ali takođe tu je i sam nasledni faktor koji ne može biti zanemaren.

Endokrinologija 4
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Podjednako važna i precizna, nešto invanzivnija dijagnostička procedura jeste endoskopija – odnosno endoskopski pregled gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta . Ova metoda podrazumevamo upotrebu sitne kamere koja se nalazi na vrhu duge i fleksibilne cevi kojom se u zavisnosti od potrebe vrši pregled želudca i dudenuma/dvanestoplačanog creva/ ili se vrši pregled celokupnog kolona odnosno debelog […]

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Copyright Poliklinika Rončević 2003-2019