Ultrazvučnih preglada

Cenovnik


Pregled lekara opšte prakse 5000 din
Ultrazvuk abdomena 3500 rsd
Ultrazvuk abdomena I urološki uzv male karlice = 6000 rsd
Ultrazvuk abdomena I slepog creva = 6000 rsd
Ultrazvuk abdomena I male karlice sa dopplerom dynamic- flow renalnih (bubrežnih) arterija = 7000 rsd
Internistički pregled sa ultrazvukom abdomena = 6000 rsd
Color doppler dynamic- flow portonog sistema = 5000 rsd
Color doppler dynamic- flow portonog sistema sa ultrazvukom abdomena I male karlice = 8000 rsd
Ultrazvuk dojki I pazušnih jama sa color dopplerom = 3500 rsd
Ultrazvuk dojki I ultrazvuk štitne žlezde sa color dopplerom = 6000 rsd
Ultrazvuk dojki preoperativno /implanti = 6000 rsd
Ultrazvuk dojki sa pregledom onkologa = 10000 rsd
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE = 3500 rsd
Ultrazvuk srca sa color dopplerom dynamic – flow = 4000 rsd
Specijalistički pregled kardiologa = 6000 rsd
Paket- specijalistički pregled kardiologa, Ekg I ultrazvuk srca = 8000 rsd
Holter ekg 24 h = 5000 rsd
Holter ta 24 h = 4000 rsd
Ultrazvuk srca sa color dopplerom = 5000 rsd
Ultrazvuk srca I specijalistički pregled dečjeg kardiologa = 8000 rsd
Specijalistički pregled dečjeg kardiologa = 6000 rsd
Ultrazvučni pregled specijaliste urologa = 5000 rsd
Specijalistički pregled urologa = 5000 rsd
Paket- specijalistički pregled urologa I ultrazvuk urološki = 6000 rsd
Ultrazvučni pregled testitsa = 4000 rsd
Ultrazvučni pregled penisa = 4000 rsd
Color doppler krvnih sudova vrata = 3500 rsd
Color doppler krvnih sudova vrata I TCD transkranijalni color doppler krvnih sudova mozga, glave = 6000 rsd
Color doppler abdominalne aorte = 3500 rsd
Color doppler vena donjih ekstremiteta = 3500 din
Color doppler arterija donjih ekstremiteta = 3500 din
Color doppler vena gornjih ekstremiteta = 3500 din
Color doppler arterija gornjih ekstremitet = 3500 din
Color doppler jednog zgloba = 4000 din
Color doppler krvnih sudova nogu/ruku sa merenjem indeksa protoka = 6000 rsd
Color doppler dynamic – flow renalnih (bubrežnih) arterija, uzv abdomena I male karlice = 8000 rsd
Color doppler dynamic – flow renalnih arterija = 5000 rsd
Color doppler dynamic – flow portonog sistema krvnih sudova jetre I slezine =5000 rsd
Color doppler dynamic – flow portonog sistema, uzv abd domena I male karlice = 8000 rsd
Color doppler dynamic – flow krvnih sudova celog tela – vrata, ruku, nogu, male karlice, abdominalne aorte, renalnih bubrežnih arterija I portonog sistema = 18000 rsd
Color doppler dynamic – flow arterija torakodorsalis ili arterije temporalis = 6500 rsd
Ultrazvuk zglobova mišića = 4000 rsd
Ultrazvuk mekih tkiva = 3500 rsd
Ultrazvuk pleuralnih izliva = 3500 rsd
Ultrazvuk sportskih povreda po regiji = 4000 rsd
Ultrazvuk pregled kila (hernija) I prednjeg trbušnog zida = 5000 rsd
Pregled lekara opšte prakse = 5000 rsd
Prelged specijaliste interne medicine = 5000 rsd
Pregled kontrolni u okviru mesec dana = 5000 rsd
Profesorski pregled = 7000–8000 rsd
Kućna poseta lekara specijaliste = 8000–12000 rsd
Pregled specijaliste kardiologa = 6000 rsd
Pregled specijaliste pulmologa = 6000 rsd
Pregled specijaliste endokrinologa = 7000 rsd
Pregled specijaliste gastroenerologa = 6000 rsd
Pregled specijaliste neurologa = 6000 rsd
Pregled specijaliste psihijatra = 6000 rsd
Pregled specijaliste hematologa = 7000 rsd
Pregled specijaliste reumatologa = 6000 rsd
Pregled specijaliste imunologa, alergolog = 6000 rsd
Pregled specijaliste ginekologa = 5000 rsd
Pregled specijaliste dermatologa = 5000 rsd
Pregled specijaliste urologa = 5000 rsd
Pregled specijaliste hirurga = 7000 rsd
Pregled specijaliste vaskularnog hirurga = 7000 rsd
Pregled specijaliste ortopeda = 6000 rsd
Pregled specijaliste onkologa = 7000 rsd
Pregled specijaliste proktologa = 7000 rsd
Pregled specijaliste otorinolaringologa = 6000 rsd
Pregled specijaliste fizijatra = 6000 rsd
Ergometrija- test opterećenja srca = 10000 rsd
Stres – eho test = 12000 rsd
HOLTER EKG 24 H = 5000 rsd
HOLTER TA(KRVNOG PRITISKA) 24 H = 4000 rsd
EKG MONITORING = 5000 rsd
EKG SNIMAK = 2000 rsd
SPIROMETRIJA = 2000 rsd
ANOSKOPIJA = 7000 rsd
GASTROSKOPIJA = 14000 rsd
KOLONOSKOPIJA = 16000 rsd 
EMNG JEDNE REGIJE = 7000 rsd
EMNG DVE REGIJE = 11000 rsd
UKLANJANJE MLADEŽA /ATEROMA = 16000 rsd
LASERSKO/RADIOTALASNO UKLANJANJE KOŽNIH PROMENA = OD 3000 rsd
UKLANJANJE KONDILOMA LASERSKI/RADIOTALASNO = OD 6000-20000 rsd
injekcija u zglob pod kontr.uzv = 12000 rsd
MANJE AMBULANTNE INTERVENCIJE = 8000 rsd
PUNKCIJA DOJKE/PROMENE PO JEDINICI = 6000 rsd
BLOKADA + LEK= 12000rsd
HP ANALIZA UZORKA PO JEDINICI = 5000 rsd
PLASIRANJE KATETERA = 4000 rsd
VAPORIZACIJA (TERMOKAUTERIZACIJA) GRLIĆA MATERICE = 10000 rsd
BIOPSIJA GRLIĆA MATERICE = 15000 rsd
POLIPEKTOMIJA SA EKSPLORATIVNOM KIRETAŽOM = 35000 rsd
APLIKACIJA/EKSTRAKCIJA SPIRALE = 5000 rsd
INCIZIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE = 12000 rsd
UKLANJANJE KONDILOMA = 6000-20000 rsd
INTRA- MUSKULARNA INJEKCIJA + LEK = 2000 rsd
INTRA- VENOZNA INJEKCIJA + LEK = 2500 rsd
INFUZIJA + LEK = 3000 -5000rsd
INHALACIJA = 2500 rsd
ISPIRANJE UVA/OKA PO JEDINICI = 2000 rsd
Ultrazvuk ginekološki = 4000 rsd
Ultrazvučni pregled za trudnice = 4000 rsd
4 D ULTRAZVUK TRUDNOĆE = 9000 rsd
Ultrazvučni pregled I pregled specijaliste ginekologa = 6000 rsd
Ginekološki paket- pregled ginekologa, ultrazvuk, kolposkopija, papa test I grupa sekreta = 6000 rsd
Folikulometrija = 3000 rsd
DABL TEST = 8000 rsd
SISTEMATSKI PREGLED OSNOVNI= 8500 rsd
-LABORATORIJSKE ANALIZE -kompletna krvna slikaslika(er,le,hb,hct,Ie formula),sedimentacija,gIikemija,hoIesterol,trigliceridi
-EKG- funkcija srca
-SPIROMETRIJA- funkcija pluća
-ULTRAZVUK ABDOMENA
-ULTRAZVUK MALE KARLICE,za muškarce PROSTATE
-INTERNISTIČKI PREGLED SA IZVEŠTAJEM ,DAUIM PREPORUKAMA I TERAPIJOM
SISTEMATSKI PREGLED PROŠIRENI= 9500 rsd
-LABORATORIJSKE ANALIZE -kompletna krvna
slikaslika(er,le,hb,hct,le formula),sedimentacija,glikemija,urea,kreatinin,ast,holesterol,triglìceridi i kvalitativni pregled urina
-EKG- funkcija srca
-SPIROMETRIJA- funkcija pluća
-ULTRAZVUK ABDOMENA
-ULTRAZVUK MALE KARLlCE,za muškarce PROSTATE
-ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE
-PULSNA OKSIMETRIJA
-INTERNISTIČKI PREGLED SA IZVEŠTAJEM ,PREPORUKAMA I TERAPIJOM
MENADŽERSKI SISTEMATSKI PREGLED= 11500 rsd
-LABORATORIJSKE ANALIZE -kompletna krvna slikaslìka(er,le,hb,hct,Ie formula),sedimentacija,gIikemija,urea,kreatinin,ast,hoIesteroI,trigliceridi i kvalitativni pregled urina
-EKG- funkcija srca
-SPIROMETRIJA- funkcija pluća
-ULTRAZVUK ABDOMENA
-ULTRAZVUK MALE KARLICE,za muškarce PROSTATE
-ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE- ULTRAZVUK COLOR DOPPLER SRCA I AORTE,PULSNA OKSIMETRIJA
Potpuni skrining zdravlja= 16000 rsd
Ѕkrining obuhvata ultrazvučni соlог doppler pregled svih organa i krvnih sudova uz neophodne prateće di jagnostičke i laboratarijske parametre:

• Kompletan Iekarski pregled
• EKG – funkcija srca
• Spirometrija – fцnkcija рlućа
• Pulsna oksimetrija – nivo kiseanika u organіzmu • UZ Vrata – Štitasta žlezda paraštitasta žlezda, рlјuvačna i limfne
žlezde vrata
• UZ Dojki i limfnih žlezda pazuha
• UZ Color doppler srca
• Сolor doppler abdominalne aorte
• UZ Abdomena – Jetra, žučna kesa, žučni vodovi, paпkreas, slezina
• UZ Urogenitalпog trakta – bubrezi, ureteri, mokraćna besiška, materica, јајovodi, jajnici/prostata
• UZ color doppler Testisa
• Color doppler krvnih sudova vrata
• Соlог doppler glave – TCD traпskranijalni coIor doppler
• Соlor Dopler krvnih sudova nogu
• Colar Dopler krvnih sudova abdomena i male karlice

Detaljne Iaboratarijske analize:
• Kompletna krvna slika sa leukacitarnom formulom
• Anaiiza urina
• Sedimeпtaciја
• Glukoza
• Urea
• Kreatinin
• Holesterol
• LDL Holesterol
• HDL Holesterol
• Trigliceridi
• Enzimi : AЅТ, ALT
Sistematski pregled za žene= 11900 rsd
-specijalistički internistički pregled
-EKG
-uzv abdomena i male karlice ultrazvuk dojki ultrazvuk štitaste žlezde
-ginekološki pregled
-ginekološki ultrazvuk kolposkopija
-papa nikolau test
-vs
-ultazvuk dojki
-laboratorijske analize-KKS, SE,glikemija, ure ,kreatinin,AST,ALT,holesteroI,HDL,LDL,trigliceridi,urin
POTPUNI SKRINING ZDRAVLJA = 16.000 rsd      /detaljnije/
VASKULARNI SKRINING ZDRAVLJA = 8800 rsd  /detaljnije/
COLOR DOPPLER VRATNIH KRVNIH SUDOVA I KRVNIH SUDOVA MOZGA GLAVE TCD = 6000 rsd
ULTRAZVUK PAZUŠNIH JAMA, AKSILA I PREPONA = 3500 rsd po regiji
UROLOŠKI PAKET, pregled urologa I ultrazvuk = 6000 rsd
KARDIOLOŠKI PAKET, pregled kardiologa, ekg, ultrazvuk srca sa dopplerom = 8000 rsd
GASTROENTEROLOŠKI PAKET, pregled gastroenerologa I uzv abdomena = 7000 rsd
INTERNISTIČKI PAKET, pregled interniste I ultrazvuk abdomena = 6000 rsd
PULMOLOŠKI PAKET, pregled pulmologa I spirometrija = 6000 rsd
GINEKOLOŠKI PAKET, pregled gin, ultrazvuk, papa test, grupa sekreta = 6000 rsd

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Monday - Friday 08:00-19:00Saturday and Sunday - CLOSED