Ginekologija


Ginekološki pregled

Ginekološki pregled u poliklinici Dr Rončević je trenutno na akciji i cena je 3500 din.

Osnovne Ginekoloske Procedure

 • Anamneza i pregled lab.analiza
 • Specijalistički bimanuelni i pregled pod spekulumom,
 • Kolposkopija
 • Papa Nikolau bris
 • Vaginalni bris,
 • Ultrazvuk, kolor dopler, 3D, 4D ili 4-3D transabdominalnom ili transvaginalnom sondom

Ginekološke procedure dostupne u poliklnici

 • Dujagnostika i lečenje perimenopauznih i menopauznih problema,
 • Ekstrakcija i aplikacija spirale i duga kontrcepcija,
 • Dijagnostika i upustva kod infertiliteta/steriliteta, indrom policističnih janika,
 • Folikulometrija,
 • Endokrini poremećaji u ginekologiji,
 • Problemi sa habitualnim pobačajima i sl.
 • Dijagnostika i lečenje ginekoloških upala
 • Kondilomi ili polne bradavice, Chlamidia trichomatis, Mycoplasma hominis, Uraplasma urealytica, Cervikalni bakteriološki bris, Vaginalni bakteriološki bris, Candida, Moluscum.
 • Uklanjanje kondiloma kod žena i muškaraca radiotalasom odn. laserom…
 • Biopsija grlića i frakcionirana kiretaža,
 • Uklanjanje polipa, konizacija, korekcija promena i rascepa grlića radiotalasom laserom….
 • Punkcija kolekcije Bartolinijeve žlezde i cista..
  ostalo…

U sklopu ginekoloških procedura a u cilju edukacije pacijenta podstiče se zdrav način života i formiranje zdravstvene kulture i higijensko dijetetskih navika.

Pacijenti se upoznaju sa simptomima, uzrocima i posledicama mnogih obolenja kao i sa metodama zaštite od polno prenosivih bolesti, neželjene trudnoće i načinom prevazilaženja simptoma vezanih za određene periode u životu žene kao što su pubertet,menopauza,klimakteerijum itd.

Prema potrebi angažuju se specijalisti drugih oblasti medicine i vrše vezani specijalistitčki pregledi .

Šta je važno kod ginekološkog pregleda

GINEKOLOŠKI PREGLED počinje razgovorom sa pacijentom gde se dobijaju različine informacije i pacijent pshihofizički poripremi za pregled .

Važni su podaci o ginekološkoj anamnezi, dosadašnjem zdravstvenom stanju i razlozima posete ginekologu.

Ostali delovi pregleda su vizuelizacija i palpacija vanjskih genit. organa.

Potom sledi pregled spekulumom/instrumet/, bimanuelni pregled/prstima ruku/ i ultrazvučni pregled male karlice.

Uvođenjem spekula omgućuje se direktan fizički i vizuleni pristup vaginalnim zidovima, cerviksu i cervikalnom otvoru gde je moguće je videti sve promene,uzeti briseve i uraditi kolpskopija i kada je potrebno biopsiju.

Bimanulenim pregledom se prstima ruku palpiraju ginekološki organi i procenjuje se njihov položaj,veličina i različita patologija.

Ultrazvučni ginekološki pregled

Ultrazvučni pregled je praktično obavezan i radi se rutinski ili ako na osnovu ginekološkog pregleda postoji sumnja na neku promenu unutrašnjih genitalnih organa.

Može da se radi transvaginalni ultrazvuk za koji nije potrebno punjenje bešike i transabdominalni i ultrazvuk /kroz stomačni zid/na punu bešiku.

Ukoliko su potrebna merenja brzine i osobina protoka kroz arterije ginekoloških organa ili sumnjivih promena odn.male karlice radimo color dopler kod koga su važni indeksi naročito indeks rezistencije /RI/ koji se smanjuje najčešće kod malignih bolesti.

Mogu da se rade prema potrebi i drugi modovi ultrazvuka 3 i 4 D ultrazvuk.

Kod nevinih devojaka, umesto ginekološkog pregleda, radi se rektalni pregled. U ovim slučajevima obavezan je i ultrazvuk ili kolor dopler organa male karlice, na punu bešiku preko prednjeg trbušnog zida ili rektalno.

Ultrazvukom se vide i izmere sve stukture ginekolških organa i male karlice.

Sledeće što se radi su brisevi koji mogu biti bakteriološki i Papa bris a potom mikroskopija grlića ili Kolposkopija i ev. biopsija grlića.

Od dobijenih rezultata zavisi dalji postupak i ev. terapija promena.

Ozbiljnije infekcije zahtevaju i lečenje partnera.

Nelečene infekcije mogu da se šire dalje u gentalni ili urološki sistem.

U cilju trajnog izlečenja preporučuje se jačanje imuniteta, hig. dijetetski režim i zdrav način života.

Relativno čest problema je postojanje ranice na grliću materice.
Najčešće se radi o normalnim hormonski uzrokvanim promenama kada su one dobroćudne i bezopasne.

Humani Papiloma Virusi

Uzrok ranice međutim mogu biti i traume, različite infekcije u vagini kao i virusne infekcijama grlića materice sa HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA u kom slučaju ranica ima drugačiju nekad i lošiju prirodu i zahteva drugačiji tretman.

Humani papiloma virus (HPV), jedan je od glavnih uzroka nastanka karcinoma grlića matrice ili opasne ranice. Ovo jeste jedan od važnih faktora rizika ali to NE ZNAČI da će svaka žena koja ima HPV ili ranicu oboleti od karcinoma grlića.

Za nastanak karcinoma značajni su svakako i drugi faktori kao npr : pušenje cigareta, rano započinjanje seksualnih odnosa, promiskuitet, duža upotreba nekih hormona ili kontraceptivnih pilula, infekcije HIV-om, genitalnim herpesom, polno prenosive bolesti, hr.infekcije hlamidijom pa čak i postojanja transplantata u telu.

Ukoliko nastane krvarenje tokom i neposredno posle odnosa, najčeće se radi o postojanju ranice na grliću materice pa treba uraditi genekološki pregled sa kolposkopijom i Papa brisom.

Pregled ranice i njena priroda određuje se na osnovu posmatranja ili snimanja grlića specijalnim mikroskopom -kolposkopom i na osnovu Papa brisa.

Ako ovim pregledima nađenemo sunjivu promenu biće predloženo uzimanje uzorka tkiva ranice ili biopsija grlića materice i citološka analiza ali i kolposkoske kontrole i Papa bris na 4-6 meseci u narednih godinu dana najčešće uz HPV tipizaciju /bris na prisustvo i tip HPV virusa /.

Kad se radi biopsija

Obavezno se radi biopsija i ponovlna biopsija u slučajajevima:

 • ako se ranica ne izgubi posle godinu dana od dana otkrivanja,
 • ako ranica promeni izgled, ako se dobije loš rezultat Papa brisa u toku intervalnih kontrola ako se nađe infekcija HPV sa onkogenim potencijalom odnosno HPV koji može uzrokovati karcinom grlića materice.

Na osnovu REZULTATA BIOPSIJE saznajemo u kojoj meri postoje izmenjene ćelije u ranici grlića materice na osnovu čega će se preduzeti dalji odgovarajući postupci.

U slučajevima gde su promene LAKŠE ginekolog će naložiti intervalne kontrole koje se MORAJU ISPOŠTOVATI.

U drugim slučajevima izvršiće se spaljivanje ranice radiofrekv.nožem ili laserom.

U težim slučajevima uradiće se široko isecanje promene ili konizacija grlića materice istim postupkom uz slanje kompletnog isečka na PH analizu.

U najtežim slučajevima postojanja kancera koji ima svoje stadijume terapija je hirurška i onkološka.

Napominjemo važnost preventivnih pregleda žena bar jednom godišenje i onda kad žena NEMA nikakvih tegoba. Tegoba zaista često ne bude kod ove PODMUKLE bolesti od koje prema nekim podacima u Srbiji svakog dana umre po jedna žena a obole četiri.

To je 1300-1500 žena na godišnjem nivou koje obole od raka grlića materice.
Srbija je rekorder po broju obolelih od ovog kancera u Evropi.

Mnoge od njih i pored svih preventivnih akcija na pregled dolaze u fazi kada je bolest uznapredovala.

I pored svega navedenog redovne ginekološke preglede obavlja svaka peta žena.

Zbog raka grlića maetrice i kao i zbog drugih ginekoloških bolesti potrebno je bar jednom godišnje odlaziti na redovne preglede. Dosta žena odlazi lekaru kad počne da oseća tegobe a to može da znači da se zakasnilo.

Ginekološki pregledi su dosta jednostavni kao i kolposkopija, ultrazvuk i uzimanje biseva. U nekim regionima kao npr.u istočnoj Srbiji žene su redovno pozivane i redovno pregledane / skrining program/ tako da se stopa obolelih od raka grlića materice četiri puta smanjila.

Kako pomaže Papa Test

Najveći faktor rizika je neredovno praćenje Papa testova.

Većina žena kod kojih je otkriven maligni tumor cerviksa nisu praktikovale Papa test ili nisu nakon jednog abnormalnog Papa testa ništa preduzimale.

Obaveznno je da se Papa test radi jednom godišnje kod polno aktivnih žena i najkasnije od dvadesete godine života kod onih koje nisu imale seksualni odnos.

TRUDNOĆA

Dijagnostika trudnoće, /pregledom,ultrazvukom i Beta HCG/,
Određivanje starosti trudnoće,određivanje termina porođaja, planiranje pregleda i savetovanje…

Praćenje i kontrole trudnoće prema planu do porođaja Ultrazvukom, kolor doplerom ili 4-3D ultrazvukom transabdominalnom ili transvaginalnom sondom i drugi pregledi u toku trudnoće, uzimanje analiza za Dabl i Tripl test i merenje vratne brazde /nihalna translucenca/drugih mera i lab.analiza u trudnoći…

Cervikalni i vaginalni brisevi u trudnoći.

Terapija poremećaja u toku trunoće kao što su npr. anemije, upale, bolovi, grčevi, rane kontrakcije, povraćanje, krvarenje…


Ginekologija 1
Ginekologija 2
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Dostupnost ginekoloških organa i efiksane dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Ginekologija 3
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok oboljenvanja i smrti saveremnog čoveka. Možemo slobodno reći da su ovo bolesti modernog doba koje idu sa načinom života, stersom, fizičkom neaktivnsošću, pušenjem, nepravilnom ishranom, ali takođe tu je i sam nasledni faktor koji ne može biti zanemaren.

Ginekologija 4
11. aprila 2019.DR. Roncevic

Podjednako važna i precizna, nešto invanzivnija dijagnostička procedura jeste endoskopija – odnosno endoskopski pregled gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta . Ova metoda podrazumevamo upotrebu sitne kamere koja se nalazi na vrhu duge i fleksibilne cevi kojom se u zavisnosti od potrebe vrši pregled želudca i dudenuma/dvanestoplačanog creva/ ili se vrši pregled celokupnog kolona odnosno debelog […]

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Copyright Poliklinika Rončević 2003-2019