Značaj preventivnih ginekoloških pregleda

11. aprila 2019. by DR. Roncevic
ginekoloski-pregled.png

Dostupnost ginekoloških organa i efiksane dijagnostičke metode sa jedne strane, a oskudna simptomatologija većine ginekoloških bolesti učinili su da preventivni ginekološki pregledi budu neizostavni deo života svake žene.

Dovoljno je  reći da je prema Evropskim registrima za rak naša zemlja druga zemlja po smrtnosti, a četvrta po oboljevanju od karcinoma grlića materice, koji spada u one karcionome koji se mogu sprečiti i u ranoj fazi veoma uspešno lečiti.

Ovim pregledima pored početnih promena na grliću koje se mogu uočiti pre nego što se razvije karcinom, mogu dijagnostifikovati i različite infekcije kao i različiti endokrinološki  poremećaji koji ometaju normalnu funkciju reporduktivnog sistema, koji su takođe u velikom procentu zastupljeni u ženskoj populaciji.

Preventivni pregledi u ginekologiji obuhvataju:

Ginekološki pregled– to je pregled genitalija i dela vidljivog grlića materice

PAPA bris /Papanikolau /-odlična i jeftina metoda za dijagnozu karcioma grlića materice. Njena pouzdanost se kreće oko 70%, ali kada se kombinuje sa koploskopijom tačnost dijagnoze se podiže do 98%.

    Kolposkopija-pregled vagine i dela grlića materice pomoću kolposkopa sa uveličanjem do 50x. Uz pomoć ove metode otkrivamo izmene u samoj mikroskopskoj strukturi sluznici kao i preciziranje delova iz kojih se treba  uzeti tkivo za biopsiju. Njen značaj  je u otkrivanju prekanceroznih lezija kao i samog karcionoma.

     Ultrazvučni pregled ginekoloških organa– omogućava vizuelizaciju unutrašnjih reproduktivnih organa/mterice, jajovoda, jajnika/, kao i samog prostora male karlice.Ova metoda je neizostavan deo preventive jer je pouzdana, brza, bezbolna, neškodljiva i dosptupna.

 

   Pregled vaginalnog sekreta, cervikalni i vaginalni bris, mikrobiološke i virusološke analize –u cilju dijagnotike i lečenja infekcija u ginekologiji.

 

Sve ove metode su lako dostpune, relativno niske cene, upešno čuvaju zdravlje i zbog toga se može reći da su sam  deo kulture i nege svake savremene žene.

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Monday - Friday 08:00-19:00Saturday and Sunday - CLOSED