Sve što treba da znate o lekarskim pregledima srca

11. aprila 2019. by DR. Roncevic
pregled-srca.jpg

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok oboljenvanja i smrti saveremnog čoveka.

Možemo slobodno reći da su ovo bolesti modernog doba koje idu sa načinom života, stersom, fizičkom neaktivnsošću, pušenjem, nepravilnom ishranom, ali takođe tu je i sam nasledni faktor koji ne može biti zanemaren.

Sama dijagnostika srčanih oboljenja počinje sa pregledom kardiologa koji je bezbolan i obuhvata anamnezu odnosno uzimanje podataka o tegobama i smetnjama pacijenta, ličnu i porodičnu anamnezu-podatke o prethodnim bolestima i detekciji faktora rizika, zatim kardiološkom pregledu/auskultaciji srca/, merenju krvnog pritiska, donošenju zaključka i propisivanju terapije.

Šta obuhvataju lekarski pregledi srca

Svaki kardiološki pregled mora da uključi i EKG /elektrokardiograsko snimanje srčane aktivnosti/, koji nam na osnovu poremećaja stvaranja i sporvođenja impulsa  kroz srce daje važne podatke o postojanju aritmija, sporog sproveđenja ili pojave blokova impulsa, pojave ishemije srčanog mišića odnosno angine pectoris, akutnog infarkta miokarda itd…

 Ehokardiografija srca

Ova dijagnostička procedura neretko je uključena kao sastavni deo kardiološkog pregleda jer je brza, pouzdana, bezbolna, dostupna, a sa druge strane daje nam uvid u stanje samog srčanog mišića/ njegovu debljinu, kontraktilnost, relaksaciju/, zatim stanje srčanih šupljina/komore, pretkomore, njihova veličina, oblik/, pregled srčanih zalistaka/pokretljivost, njihova površina, morfologija…/, pregled perikarda/ srčane ovojnice/ itd.

24- časovni ambulatorni holter krvnog pritiska

U cilju detaljnijeg ispitivanja možemo uraditi i ovu dijagnostičku metodu koja omogućava merenje krvnog pritiska tokom 24-časa i na osnovu dobijenih vrednosti doneti odluku o lečenju, rasporedu terapije kao i praćenju same uspešnosti terapije.

U ovom poslednjem slučaju obično  se radi nakon 15 dana od uvođenja terapije ili promene terapijske šeme. Pogodna je i za hipertenziju „ BELOG MANTILA“ odnosno kod osoba koje u zdravstvenoj ustanovi imaju povećan krvni pritisak, a u kućnim uslovima vrednosti krvnog pritiska su u granicama normale, kao i za „MASKIRANU HIPERTENZIJU“ to su osobe koje prilikom merenjea KP u kućnim uslovima imaju visok krvni pritiskak, a u lekarskoj ordinaciji  vrednosti su normalne.

24-časovni EKG holter monitornig

Ova metoda je idealna za otkirvanje poremećaja srčanog ritma jer se srčana aktivnost kontinuirano snima toko 24 –časa. Obično se radi kod pacijenata koji se žale na osećaj „preskakanja“, „lupanja“ srca, kod nejasnih bolova u grudima, kod pacijenata koji imaju krize svesti, vrtoglavice.

Uz pomoć ove metode takođe možemo pratiti i same efekte sporvede terapije i na osnovu nalaza po potrebi je korigovati.

Testovi pod fizičkim opterećenjem

Ovaj vid dijagnostike se radi u svrhu postavljanja dijagnoze ishemijske bolesti srca, kod određivanja rizika od smrtnog ishoda, pojave ponovnog infarkta,  kod pacijenata sa već postavljenom dijagnozom ishemijske bolesti.

Takođe testovi opterećenja mogu da se koriste i kod sasvim zdravih osoba kao što su profesinalni sportisti, rekreativci kao i oni čiji posao podrazumeva veliko fizičko naprezanje.

Najčešći kandidati za testove fizičkog opterećenja su osobe sa bolom u grudima nejasnog uzroka. Ali pored njih tu su i osobe sa koje nemaju tegobe ali imaju izražene faktore rizika za kardiovaskularne bolesti kao što su: visoke masnoće u krvi, povećan krvni pritisak, dijabetes, pušenje, gojaznost, srčane bolesti kod bližih srodnika itd.

Testovi opterećenja su indikovani i kod pacijenata kojima je izvršena ugradnja stenta ili nakon hirurškog zahvata na srcu, u cilju procene srčane rezerve, kao i kod osoba kod kojih u toku fizičkog napora dolazi do pojave skoka krvnog pritiska, pulsa ili pojave aritmije.

Test fizičkim opterećenjem može da se radi u obliku ergometerije i stres EHO testa.

Šta je Ergometrija?

Ergomterija je opterećenje fizičkim naporom uz pomoć pokretne trake ili bicikla, gde se kontinuirano prate EKG, puls, krvni pritisak i subjektivne tegobe pacijenta u cilju procene funkcionalnog stanja samog pacijenta, stanja miokarda i tolerancije napora.

Stres EHO test je kombinacija testa fizičkim opterećenjem uz ultrazvučni pregled koji se radi pre i posle fizičkog napora, čime se povećva dijagnostička tačnost.

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.

Monday - Friday 08:00-19:00Saturday and Sunday - CLOSED