Endoskopija

11. aprila 2019. by DR. Roncevic
endoskopija.jpg

Podjednako važna i precizna, nešto invanzivnija dijagnostička procedura jeste endoskopija – odnosno endoskopski pregled gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta .

Ova metoda podrazumevamo upotrebu sitne kamere koja se nalazi na vrhu duge i fleksibilne cevi kojom se u zavisnosti od potrebe vrši pregled želudca i dudenuma/dvanestoplačanog creva/ ili se vrši pregled celokupnog kolona odnosno debelog creva.

Njena prednost se ogleda u direktnoj vizuelizaciji pod velikim uvećanjem i osvetljenošću sluznice digestivne cevi uz mogućnost uzimanja pato-histološkog uzorka uočene promene ili čak i samog uklanjanja promene u zavisnosti od njene veličine i morfologije.

Endoskopija je jedina metoda kojom možemo sa sigurnošću dijagnostifikovati bolesti gastro-intestinalnog sistema odnosno želudca, duodenuma, creva i samim tim sporevesti adekvatnu i pravovremenu terapiju.

Gastroskopija u našoj poliklinici je jedan od najčeščih pregleda.

 

O poliklinici

Poliklinika dr Rončević je osnovana 2003 godine sa ciljem da pacijentima na jednom mestu obezbedi najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu od strane naših eminentnih kliničkiih lekara uz angažman najsavremenije dijagnostičke opreme.