Interna medicina

Pregled interniste je jedan od specijalističkih pregleda koji se sastoji  od anamneze,kliničkog pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Internista je spec.za unutrašnje bolesti i posmatra čoveka kao jedinku što znači da se kod interniste mogu pregledati pacijenti koji imaju probleme sa bolestima jednog ili više organskih sistema: bolesti srca  i krvnih sudova.digestivne bolesti ili bolesti organa za varenje,bolesti ostalih stomačnih organa,bolesti endokrinih i egzokrinih žlezda,bolesti ishrane  i metabolizma/,pankreas,šećerna bolest,poremećaj masti,osteoporoza,štitasta,paraštitasta žl.,nadbubreg,hipofiza.../,bolesti krvi i limfnih žlezda,bolesti i poremećaji bubrežne funkcije,organa za disanje,organa za kretanje, reumatološke bolesti i bolesti starenja.

U Poliklinici Dr Rončević vršimo sledeće preglede iz oblasti interne medicine:

  • KARDIOLOGIJA

  • GASTROENTEROLOGIJA

  • ENDOKRINOLOGIJA

  • REUMATOLOGIJA

  • NEFROLOGIJA

  • HEMATOLOGIJA

  • ONKOLOGIJA

  • PULMOLOGIJA

  • HEPATOLOGIJA

  • GERANTOLOGIJA

 

Važnost internističkog pregleda je zbog toga velika jer bolesti napadaju najčešće  više organskih sistema. 

Internista će pregledati čoveka kao celinu, uraditi dodatnu potrebnu dijagnostiku i sprovesti odgovarajuće terapijske procedure. 

Svaka hipertenzija neće ići  kardiologu,ne tretira se svaki  stomačni bol kod gastroentrologa i svaka limfna žlezda kod onkologa.

Kod interniste na prvoj liniji biće  rešene ove i većina drugih bolesti.

 

 

 

Kontakt

Radnim danom od 08.00 do 20.00 h, subotom od 08 do 15 h

Poliklinika Dr Rončević
Adresa: Baba Višnjina 37, Vračar, Beograd
Telefon: 011 3447 517, 2441 124
Mobtel: 063 384 940