Endokrinologija

Široka je paleta endokrinoloških poremećaja i bolesti.

Vodeći je Diabetes mellitus ili šećerna bolest u raznim oblicima i različitim dugotrajnim posledicama.

U svetu je registrovano oko 250 miliona obolelih od diabetesa a u Srbiji oko 300.000 sa stalnim trendom rasta.

Sa otkrivanjem šećerne bolesti pacijenati kasni se i po 10 g,nekad se tek po posledicama koje su obično teške bolest slučajno prepoznaje.

Naravno diabetes može da napravi  oštećenja i poremećaj funkcije na mnogim drugim organima kao što su:bubrezi,jetra,srce, oči ,krvni sudovi i nervi pojedinačnih organa i opšte.

Endokroinološki domen predstavljaju i druga stanja i bolesti: hiperlipoproteinemije ili povečanje hol.i trglicerida,gojaznost i poremećaji ishrane,metabolički sindromi,bolesti štitaste žlezda,paraštitastih žlezda,nadbubrežnih žlezde,hipofiza,ženski i muški polni hormoni,poremećaj gustine kostiju, osteoporoza,osteopenija.

Posledice endokrinih bolesti su različite a najteže su:diabetesna nefropatija,poliangio i neuropatija,oftalmopatija,egzoftalmus kod hipertireoze,akromegalija kod hipofize...posledica nekad može biti hipertenzija,oštećenje funkcije bubrega,povećanje lipida,anemija,polna nemoć,mršavost,psihofizički poremećaji,spontani prelomi kostiju itd.

Posledice i bolesti se često kombinuju međusobno ili sa drugim bolestima tako da kliničke slike mogu biti teške.

Osnovni simtomi poremećaja endokrinih žlezda su:

 • malaksalost(adinamija)
 • znojenje
 • žeđ
 • promene telesne težine (mršavost, gojaznost)
 • otoci očnih kapaka i nogu,
 • naznačenost očiju,
 • preosetljivost na hladnoću
 • promena boje glasa
 • glavobolja
 • svrab
 • poremećaj sna
 • preskakanje srca (palpitacije)
 • otežano disanje (dispneja)
 • poremećen osećaj gladi i apetita
 • otežano gutanje (disfagija)
 • povraćanje, prolivi ili opstipacija
 • poremećaji menstruacije,
 • impotencija

 

Zbog toga insitiramo na povremenim pregledima već obolelih ali i na preventivnim endokrinološkim pregledima ljudi koji imaju povećane faktire rizika za endokrina obolenja i diabetes i to još od detinjstva.

Ultrazvukom i Dopplerom mogu se ciljano pregledati sve ove žlezde sem hipofize a takođe i sagledati i posledice dejstva bolesti.

Ultrazvuk žlezda treba raditi povremeno jer mnoge promene i tumori endokrinih žlezda ne daju odmah poremećaj u laboratorijskim nalazima.

Endokrinolog će odrediti tačno koje analize i šta dalje treba uraditi za određenu žlezdu ili poremećaj.

Kod ponovnog pregleda zaključuje se o  endokrinološkom statusu i propisuje th i eventalne dalje i dodatne  ili kontrolne procedure  i vezani pregledi koji mogu da se urade u POLIKINICI Dr Rončević.

Kontakt

Radnim danom od 08.00 do 20.00 h, subotom od 08 do 15 h

Poliklinika Dr Rončević
Adresa: Baba Višnjina 37, Vračar, Beograd
Telefon: 011 3447 517, 2441 124
Mobtel: 063 384 940